Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

My Ultra Interactive Online Portfolio.

Strafrechtadvocaat Arnhem

Gepokt en gemazeld in Amsterdam maar van Gelderse afkomst; die moet men nooit verloochenen. Geboren en getogen in Ede, gestudeerd in Leiden en als strafrechtadvocaat begonnen in Amsterdam. Maar de omgeving en de nuchtere Gelderlander hebben mij doen terugkeren. Werkzaam vanuit Ede maar niet gebonden aan stads- of dorpsgrenzen.

Ede valt onder het arrondissement Gelderland, qua oppervlakte één van de grootste van Nederland. De rechtbank Gelderland telt vier locaties: Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Zutphen maar uitsluitend in de eerste en laatste locaties worden strafzaken behandeld. Het arrondissement omvat een groot aantal gemeenten. Verreweg de meeste zaken worden behandeld door de rechtbank Arnhem. Daar staat dan ook één van de twee gerechtshoven die samen het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vormen. De rechtbank en het gerechtshof Arnhem worden ook wel het paleis van justitie genoemd.

Het openbaar ministerie Oost-Nederland omvat de rechtbank Overijssel (locaties Zwolle en Almelo) en rechtbank Gelderland (locaties Arnhem en Zutphen).

Strafrechtadvocaat Ede

Heeft u een strafrechtadvocaat nodig in Arnhem?

In het kader van het strafrechtelijk onderzoek kan het gebeuren dat u van de politie een uitnodiging krijgt om u op enig moment op het politiebureau te melden. Dat kan gepaard gaan met de mededeling dat u zult worden aangehouden. Meestal moet u zich melden bij het politiebureau van uw woonplaats. Schrik niet maar bel mij.

Als de werkzaamheden door de politie zijn afgerond zal de zaak worden beoordeeld door het openbaar ministerie. De officier van justitie kan beslissen dat de zaak wordt geseponeerd waarmee de zaak tot een einde is gekomen. Of de officier van justitie vindt dat u een strafbaar feit heeft gepleegd en gaat over tot vervolging. Dat kan op verschillende manieren.

Krijgt u een uitnodiging van het openbaar ministerie om te verschijnen voor een zogenaamde “TOM-zitting” (Taakstraf Openbaar Ministerie), dan verzoekt de officier van justitie u om bij het arrondissementsparket langs te komen. Weliswaar gaat het doorgaans om een relatief licht vergrijp, het is raadzaam direct na het lezen van de uitnodiging een strafrechtadvocaat te raadplegen. Deze kan in overleg met u het dossier opvragen, u adviseren maar u ook bijstaan gedurende deze zitting. De officier van justitie zal u een strafbeschikking aanbieden en indien u deze accepteert is een strafblad een gegeven.

De officier van justitie kan ook een dagvaarding verzenden. Hiermee verzoekt hij u om verantwoording af te leggen ten overstaan van de rechtbank. Bij relatief eenvoudige zaken zal dat doorgaans de politierechter zijn, bij complexere zaken of zaken waarin een hogere straf valt te verwachten is dat de meervoudige strafkamer bestaande uit drie rechters. Met klem adviseer ik u direct na ontvangst van een dagvaarding een advocaat gespecialiseerd in strafzaken te raadplegen.

Penitentiaire inrichting bij Arnhem

In het arrondissement Gelderland staan een tweetal penitentiaire inrichtingen die zowel dienstdoen als huis van bewaring als gevangenis; in Arnhem en Zutphen. Het verschil is dat iemand in een huis van bewaring in afwachting van het vonnis van de rechtbank is; hij bevindt zich in voorlopige hechtenis. Een gevangenis is geschikt voor gedetineerden die inmiddels van de rechtbank hun straf hebben gekregen, al dan niet onherroepelijk. Ook beschikt Gelderland over een justitiële jeugdinrichting; de Rijks Justitiële Jeugdinrichting de Hunnerberg in Nijmegen. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Heeft u één of meerdere nachten doorgebracht in een politiecel of huis van bewaring en is de zaak geseponeerd of bent u onherroepelijk vrijgesproken, dan kunt u door mijn tussenkomst een verzoek indienen om te worden vergoed in de door u gemaakte kosten en geleden schade welke direct verbandhouden met de onterechte hechtenis.

Komt u uit Arnhem of uit de buurt ervan en bent u uitgenodigd om in Arnhem te worden gehoord als verdachte, of dient u daar te verschijnen voor de officier van justitie of rechtbank, bel mij. Ook als u bent veroordeeld kan het zinvol zijn mij te bellen? Wellicht bent al veroordeeld maar wilt u eventueel in hoger beroep. Dat telefoongesprek kost u niets en wellicht voorkomt u daarmee een hoop narigheid.

Strafrechtadvocaat Arnhem en Ede

Mr P.J. (Pierke) Verbeek

In 2009 ben ik beëdigd als strafrechtadvocaat in het arrondissement Amsterdam en vanaf het begin heb ik alleen maar strafzaken behandeld. Tot 2020 heb ik gewerkt in Amsterdam alwaar ik de kneepjes van het vak heb geleerd. Dit heb ik onder andere gedaan door alle soorten strafzaken te behandelen; van verkeersovertredingen tot moordzaken maar ook zeer complexe strafzaken.

Strafrechtadvocaat Arnhem

Niet alleen heb ik zeer veel strafzaken behandeld, ik heb ook de specialisatie opleiding voor strafrecht in juli 2019 afgerond zoals verzorgd door Executive onderwijs REBO in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Uiteraard houd ik mijn kennis en kunde jaarlijks bij door het volgen van cursussen en deelname aan intervisie. Dat maakt dat ik mij specialist mag noemen. Ik ben dan ook lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Met ingang van 1 januari 2020 ben ik kantoor gaan houden in Ede te Gelderland. Maar of u nu uit buurt komt of wordt aangehouden in de uithoeken van Nederland, ik sta u graag bij.

Wilt u meer lezen over mij, klik dan hier.

Mijn dienstverlening

Advocaten verlenen hun diensten ofwel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand ofwel op betalende basis. Bij mij is dat niet anders. Van tevoren heb ik met u besproken of u in aanmerking komt en wil komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand of dat u mij een honorarium verschuldigd bent. Dit honorarium kan bestaan uit een overeengekomen vaste prijs of ik breng u mijn uren vermenigvuldigd met het uurtarief (inclusief BTW) plus eventuele kosten in rekening.

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ook wel het verkrijgen van een toevoeging of pro deo genoemd. In dat geval keert de Staat der Nederlanden een vergoeding aan mij uit voor mijn werkzaamheden. Soms moet u een beperkte eigen bijdrage zelf betalen.

Wees gerust, ongeacht de financiering van mijn werkzaamheden, ik zal mij tot het uiterste inspannen.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Voor meer informatie klikt u hier.

Wat kost een strafrechtadvocaat

Strafrecht zaken Arnhem

Of nu sprake is van een verkeersovertreding of een levensdelict, door mijn opleiding in het strafrecht en de jarenlange ervaring als advocaat kunt u bij mij terecht voor al uw strafrechtelijke problemen in de omgeving Arnhem. Ook maakt het niet uit of u minderjarig of meerderjarig bent, ik ben ervaren en spreek uw taal.

Naast zaken op het gebied van strafrecht bent u bij mij aan het goede adres als het gaat om procedures die raakvlakken hebben daarmee. Denk bijvoorbeeld aan bezwaar of verzet tegen boetes of stafbeschikkingen, vergoedingen wegens onterecht ondergane hechtenis, overlevering van of naar een lidstaat van de Europese Unie en TBS zaken. Ook kunt u denken aan de procedures waarbij het verzoek ligt om uw kind onder toezicht te stellen of (gesloten) uit huis te plaatsen.

strafzaken Gelderland

 

Overtredingen in het verkeer leiden steeds vaker niet alleen tot oplegging van boetes of erger, veelal wordt uw rijbewijs ingenomen en wordt gekeken naar uw rijgeschiktheid. Dat kan leiden tot oplegging van de (Lichte) Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer of Alcohol en verkeer (EMG of EMA). Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (“CBR”) kan zelfs besluiten dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. In al deze procedures kan ik u bijstaan.

In de loop der jaren heb ik cliënten bijgestaan bij de kantonrechter tot aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Kortom, voor alle zaken kunt u bij mij terecht.