Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

My Ultra Interactive Online Portfolio.

ZO MIN MOGELIJK TOT GEEN STRAF?

Strafrechtadvocaat Pierke Verbeek

Direct te bereiken via 06-17902998

 

Mr P.J. (Pierke) Verbeek

In 2009 ben ik beëdigd als strafrechtadvocaat in het arrondissement Amsterdam en vanaf het begin heb ik alleen maar strafzaken behandeld. Tot 2020 heb ik gewerkt in Amsterdam alwaar ik de kneepjes van het vak heb geleerd. Dit heb ik onder andere gedaan door alle soorten strafzaken te behandelen; van verkeersovertredingen tot moordzaken maar ook zeer complexe strafzaken.

Strafrechtadvocaat Pierke Verbeek

Niet alleen heb ik zeer veel strafzaken behandeld, ik heb ook de specialisatie opleiding voor strafrecht in juli 2019 afgerond zoals verzorgd door Executive onderwijs REBO in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Uiteraard houd ik mijn kennis en kunde jaarlijks bij door het volgen van cursussen en deelname aan intervisie. Dat maakt dat ik mij specialist mag noemen. Ik ben dan ook lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Neem direct contact op

  Mijn dienstverlening

  Advocaten verlenen hun diensten ofwel op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand ofwel op betalende basis. Bij mij is dat niet anders. Van tevoren heb ik met u besproken of u in aanmerking komt en wil komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand of dat u mij een honorarium verschuldigd bent. Dit honorarium kan bestaan uit een overeengekomen vaste prijs of ik breng u mijn uren vermenigvuldigd met het uurtarief (inclusief BTW) plus eventuele kosten in rekening.

  Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt ook wel het verkrijgen van een toevoeging of pro deo genoemd. In dat geval keert de Staat der Nederlanden een vergoeding aan mij uit voor mijn werkzaamheden. Soms moet u een beperkte eigen bijdrage zelf betalen.

  Wees gerust, ongeacht de financiering van mijn werkzaamheden, ik zal mij tot het uiterste inspannen.

  Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Meer informatie over tarieven.

  Contact

  Mijn kantoor is gevestigd aan de Oude Bennekomseweg 1A, 6717 LM Ede. Telefonisch bereikt u mij via +31 (0)6-17902998. Bel gerust indien u vragen heeft of een afspraak wil maken.

  Uiteraard kunt u mij ook een e-mailbericht sturen via info@pierkeverbeek.nl.

  Strafrecht zaken

  Of nu sprake is van een verkeersovertreding of een levensdelict, door mijn opleiding in het strafrecht en de jarenlange ervaring als advocaat kunt u bij mij terecht voor al uw strafrechtelijke problemen. Ook maakt het niet uit of u minderjarig of meerderjarig bent, ik ben ervaren en spreek uw taal.

  Naast zaken op het gebied van strafrecht bent u bij mij aan het goede adres als het gaat om procedures die raakvlakken hebben daarmee. Denk bijvoorbeeld aan bezwaar of verzet tegen boetes of stafbeschikkingen, vergoedingen wegens onterecht ondergane hechtenis, overlevering van of naar een lidstaat van de Europese Unie en TBS zaken. Ook kunt u denken aan de procedures waarbij het verzoek ligt om uw kind onder toezicht te stellen of (gesloten) uit huis te plaatsen.

  Overtredingen in het verkeer leiden steeds vaker niet alleen tot oplegging van boetes of erger, veelal wordt uw rijbewijs ingenomen en wordt gekeken naar uw rijgeschiktheid. Dat kan leiden tot oplegging van de (Lichte) Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer of Alcohol en verkeer (EMG of EMA). Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (“CBR”) kan zelfs besluiten dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. In al deze procedures kan ik u bijstaan.

  In de loop der jaren heb ik cliënten bijgestaan bij de kantonrechter tot aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Kortom, voor alle zaken kunt u bij mij terecht. Meer weten, klik hier.

  Strafrechtadvocaat Arnhem en Ede

   

  Heeft u een strafrechtadvocaat nodig?

  Niets is vervelender dan in aanraking komen met politie en/of justitie. Maar om te voorkomen dat de problemen erger worden is het zeer aan te raden om direct een strafrechtadvocaat te raadplegen. Want zoals in Amerikaanse films wordt gezegd: alles wat u zegt kan tegen u worden gebruikt in de zaak. Wordt u aangehouden dan zal u normaliter naar het dichtstbijzijnde politiebureau worden gebracht en voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. Hoe onbenullig de verdenking ook moge zijn, geef geen enkele inhoudelijke verklaring maar geef duidelijk aan dat u mij wilt spreken. U maakt derhalve gebruik van het recht om te zwijgen totdat u mij heeft gesproken. De kosten die u eventueel hiervoor moet maken en de tijd die het in beslag neemt staan in geen verhouding tot eventuele gevolgen.

  Door mijn jarenlange strafrecht ervaring overzie ik de gevolgen. U dient niet te onderschatten welke impact een aanhouding en/of een doorzoeking op u zal maken. En een telefoongesprek is zo gevoerd.

  Indien u bent aangehouden en de officier van justitie wil dat u langer dan enkele dagen vast blijft zitten in afwachting van uw proces, dan zult u worden voorgeleid aan een rechter-commissaris. Uit de wet volgt dat bij deze voorgeleiding u het absolute recht heeft om zich te laten bijstaan door een advocaat. Ik mag u niet alleen mentaal bijstaan, ik krijg inzage in het dossier, bespreek dit met u en word in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken.

  Bent u (nog) niet aangehouden maar vermoedt u wel verdachte te zijn of te worden? Ook dan adviseer ik u om contact met mij op te nemen. In samenspraak kan dan een zogenaamde verdedigingsstrategie worden opgesteld.

  Weliswaar ben ik strafrechtadvocaat in de gemeente Ede, arrondissement Gelderland, mijn werkzaamheden verricht ik door het gehele land. Bepalend naar welk politiebureau u wordt gebracht is veelal de plaats waar u bent aangehouden. Bepalend voor welke rechtbank u (te zijner tijd) zal dienen te verschijnen is de plaats van aanhouding, de pleegplaats van het vermeende strafbare feit of de plaats waar u staat ingeschreven in het Basisregistratie Personen (BRP).

  Laat de afstand tussen Ede en u geen drempel vormen om in contact met mij te treden!

  Veel gestelde vragen

  Welke zaken worden behandeld?

  Vanaf mijn beëdiging heb ik alleen maar zaken behandeld die iets te maken hebben met strafrecht. In de loop van de jaren heb ik mij gespecialiseerd in het strafrecht doordat ik allerlei cursussen en opleidingen heb gevolgd. Bij het strafrecht moet u denken aan verkeersovertredingen waardoor een boete wordt opgelegd of het rijbewijs wordt ingenomen of ongeldig wordt verklaard, en zaken op het gebied van geweld, drugs, zeden, vermogen, etc. Ik sta niet alleen verdachten maar ook slachtoffers van misdrijven bij. Ook heb ik in veel zaken rechtsbijstand verleend waarin het draait om Europees strafrecht; overleveringszaken. Daarnaast sta ik minderjarigen bij die op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming onder toezicht dreigen te worden gesteld of uit huis dreigen te worden geplaatst.

  Door wie worden de kosten vergoed?

  Dat ligt er aan. Als u onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens zit, dan komt u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. De Raad voor Rechtsbijstand (www.rechtsbijstand.nl) beoordeelt een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u daarvoor niet in aanmerking komt dan dient u voor mijn werkzaamheden te betalen. Dit kan bestaan uit een vooraf overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal gewerkte uren of een vaste prijs. Voor slachtoffers die bijstand willen gedurende het strafproces van de verdachte geldt dat mijn werkzaamheden meestal worden vergoed door de rechtsbijstandsverzekering.

  Waarom voor mr P.J. Verbeek kiezen?

  Door mijn jarenlange ervaring in Amsterdam heb ik alle soorten strafzaken behandeld. Niet alleen heb ik onschuldige verdachten verdedigd, ook heb ik de meest uiteenlopende zaken behandeld: van het ontijdig aanbieden van vuilnis aan de straatkant tot en met moord. Van kantonrechter door het hele land tot en met het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, ik ken elk gerecht van binnen. Ervaring speelt dus een rol maar ook mijn streven om in alles het beste te willen zijn. En dat allemaal met één doel voor ogen: uw belangen.

  Hoe neem ik contact op?

  U kunt mij gewoon bellen of een email sturen. Dat kost u niets en u weet binnen enkele minuten of ik iets voor u kan betekenen. Bespreekt u uw zaak liever in persoon? Dan hebben wij toch gewoon een gratis kennismakingsgesprek. Heeft u een juridisch probleem waarbij ik u niet kan helpen omdat de zaak geen betrekking heeft op het strafrecht? Dan ken ik genoeg andere advocaten waarnaar ik u kan doorverwijzen.